Tilgjengelighets-
erklæring

Statistikk viser at mange nordmenn har varige behov for tilrettelegging i én eller annen form. I tillegg kan alle ha midlertidige eller situasjonsbestemte behov for tilrettelegging, som for eksempel når man kun har én hånd tilgjengelig for å utføre en oppgave. Universell utforming er derfor god utforming – for alle. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre nettsidene våre slik at de er mest mulig universelt utformet.

Hva gjelder denne erklæring for?

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for Superlæring og nettstedet www.superlaering.no

Se også personvernerklæringen.  

Hvem er ansvarlige for nettstedet? 

Educas AS er ansvarlig for dette nettstedet.

Målsettinger for tilgjengelighet

Vi jobber for at dette nettstedet skal være tilgjengelig for alle brukere, inkludert de med varige eller midlertidige funksjonsnedsettelser. Vårt mål er et nettsted som tilfredsstiller minst AA-kravene i tilgjengelighetsstandarden World Wide Web Consortium’s Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Vi vil
 • ha et klart og forståelig språk
 • ha tekst-alternativer til alle videoer og lydfiler
 • kontinuerlig rette opp WCAG-feil
 • gjøre det mulig å lese opp innholdet med skjermlesere, også bildebeskrivelser.
 • sette alt-tag på alle bilder som ikke er rene design-elementer
Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med vår tekniske leverandør og eksperter på universell utforming som vi leier inn.

Gi oss en tilbakemelding

Skriver vi tungt eller vanskelig? Eller er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet? Da setter vi pris på om du kontakter oss slik at vi kan forbedre det. Vennligst gi oss beskjed ved å sende en e-post til kontakt@educas.no 

Tilgjengelighetsmeny

For å gjøre det enklere å bruke Superlæring har vi laget en egen meny med forskjellige tilgjengelighetsverktøy. 

Hvor finner jeg menyen?

Menyen ligger som en egen blå knapp med tilgjengelighetssymbol nede til venstre. Trykk på den, så kommer menyen opp.
Skjermbilde av Superlæring.no som viser logo for tilgjengelighetsmeny

Hvilke funksjoner finnes på tilgjengelighetsmenyen?

Nedenfor ser du et sammendrag av de funksjonene du kan bruke for å bedre tilgjengeligheten. Trykk på valgt funksjon for å aktivere den.
Skjermbilde av tilgjengelighetsmenyen
 • Kontrast lar deg øke kontrasten på nettsiden så det blir enklere å lese teksten
 • Fremhev lenker uthever lenkene på nettstedet
 • Større tekst øker skriftstørrelsen
 • Stopp animasjoner gjør om animasjoner til stillbilder
 • Dysleksivennlig endrer skrifttypen slik at den blir enklere å lese
 • Musepeker endrer pekeren slik at den blir mer markant
 • Linjehøyde endrer plassen mellom linjene
 • Skjul bilder fjerner bilder fra siden 

Hvordan slår jeg av tilgjengelighetsfunksjoner?

Nederst på tilgjengelighetsmenyen kan du trykke på "Tilbakestill alle tilgjengelighetsinnstillinger". Da vil alle funksjoner du har aktivert deaktiveres igjen.

Kan jeg fjerne tilgjengelighetsknappen fra skjermen?

Ja. For å fjerne tilgjengelighetsknappen fra nettleseren din, trykk på "Flytt/skjul Widget" nederst på menyen. Velg så "Skjul" og ønsket varighet for fjerning av menyknappen. Avslutt med å trykke på "Skjul widget".
Skjermbilde av tilgjengelighetsmeny som viser at knappen for å fjerne menysymbolet er nederst på menyen