Brukervilkår

1. Vilkår

Superlæring er en tjeneste som omfatter nettkurs og andre ressurser for å hjelpe studenter og elever til å lykkes med å lære. Tjenesten er levert av Educas AS, heretter kalt "selskapet". Ved å bruke Superlæring godtar du å være bundet av disse brukervilkårene samt norske lover og forskrifter. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, får du ikke bruke eller ha tilgang til Superlæring eller dette nettstedet. Innholdet i Superlæring er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkerett.

2. Brukerlisens

Du gis tillatelse til midlertidig å laste ned én kopi av materialet som er del av Superlæring og omfattes av lisensen din, kun for personlig, ikke-kommersiell visning. Dette er ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:
a. endre eller kopiere materiale;
b. bruke materialet til kommersielle formål, eller for offentlig visning (kommersielt eller ikke-kommersielt);
c. forsøke å bryte ned eller foreta omvendt utvikling av programvare som finnes på disse nettsidene;
d. fjerne copyright, logo eller andre proprietære notasjoner fra materialer, eller
e. overføre materialet til en annen person eller "speile" materialet på en annen server.
Denne lisensen skal automatisk opphøre dersom du bryter noen av disse restriksjonene og kan sies opp av selskapet til enhver tid. Etter avsluttet visning av Superlærings materiale, eller ved opphør av denne lisensen, må du slette eller ødelegge nedlastet materiale, enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på Superlæring sitt nettsted leveres "som det er". Selskapet gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg herved og benekter alle andre garantier, inkludert underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter. Videre gir selskapet ingen garantier vedrørende nøyaktigheten, sannsynlig resultat, eller påliteligheten av materialet på dette nettstedet eller tilknyttet materialer, eller på nettsteder knyttet til dette nettstedet.

4. Personopplysninger

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du at personopplysninger behandles i tråd med Superlæring sin personvernerklæring.

5. Begrensninger

I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning skal selskapet ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle skader eller tap, direkte eller indirekte, inklusive tap av tid, tap av penger, tap av data eller tap av andre muligheter, som følge av feil eller mangler ved Superlæring eller mangelfull brukerstøtte.

6. Revisjoner og feil

Materialene i Superlæring og som vises på selskapets nettsider kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Selskapet garanterer ikke at noen av materialene på sin nettside er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Selskapet kan gjøre endringer i materialene på sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Selskapet har imidlertid ikke noen forpliktelse til å oppdatere materialene.

7. Lenker

Materialene i Superlæring og på dette nettstedet kan inneholde lenker til eksterne sider. Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet på slike sider og bruk av slike lenker skjer derfor på eget ansvar og på egen risiko.

8. Endringer av disse brukervilkårene

Superlæring kan revidere disse brukervilkårene til enhver tid uten varsel. Ved å bruke Superlæring og dette nettstedet godtar du være bundet av den gjeldende versjonen av disse brukervilkårene.

9. Rettstvister

Eventuelle krav eller tvister skal reguleres av norsk lov og eventuelle domstolsprøvelser skal finne sted i Oslo.
(Publisert: 1. januar 2022. Sist oppdatert: 5. januar 2021)