Superlæring for elever

Superlæring sine nettressurser hjelper skoler å jobbe helhetlig og systematisk med læreplanverkets overordnede prinsipp "Lær å lære"
Write your awesome label here.

Noe av det viktigste skolen gjør er å lære elevene å lære

Se vår to minutters video om hvordan du kan lære elevene å lære ved hjelp av Superlæring
Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize

Superlærings ressurser

Med Superlæring for elever får videregående skoler tilgang til et omfattende sett ressurser for lærere og elever. 

Aktiviter for lærere

Lærere får tilgang til en egen ressursside med over 50 videosnutter og eksempler på aktiviteter de kan gjøre i klasserommet, og i forbindelse med vurderinger for å fremme refleksjon rundt egen læring og utvikling av gode lærestrategier.

Studieteknikk-bibliotek

Lærere og elever får tilgang til et bibliotek med 40 studieteknikker forklart ved hjelp av en video eller på en kortfattet måte.

Minikurs for elevene

Gjennom 12 skreddersydde minikurs på mellom 10-20 minutter får elevene innføring i nyttige teknikker innenfor flere områder. Se oversikt

Kurset "Lær å lære"

Elever å lærere har tilgang til studieteknikkurset "Lær å lære" som er basert på den internasjonale bestselgerboken "Superhjernen".

Egen-
kartlegginger

Elevene kan kartlegge egne studievaner og motivasjon flere ganger gjennom skoleåret, og slik følge egen utvikling på dette området.
Empty space, drag to resize

Superlæring sine minikurs for elever

Med Superlæring sine 12 minikurs får elevene en video- og oppgavebasert innføring i teknikker de kan bruke innenfor en rekke områder:
Illustrasjon av en verktøykasse

Introduksjon til studieteknikk

Illustrasjon av en hjerne

Metakognisjon

Illustrasjon av to verktøy

Generelle studieteknikker

Illustrasjon av en bok

Leseteknikk

Illustrasjon av to notatbøker

Notatteknikk

Illustrasjon av en gullerot

Motivasjon

Illustrasjon av en elefant

Hukommelse

Illustrasjon av en klokke

Tidsmestring

Illustrasjon av en målskive med pil i midten

Fokus

Illustrasjon av en lotusblomst

Stressmestring

Illustrasjon av et testark

Teststrategier

Illustrasjon av to snakkebobler

Muntlig eksamen

Empty space, drag to resize
Illustrasjonsbilde av foredragsholder foran et publikum

Kombiner Superlæring med fysiske kurs

Mange skoler kombinerer bruk av Superlærings nettressurser med fysiske kurs eller foredrag.
Vi er behjelpelige med å holde kick-off foredrag for elever om hvordan lære effektivt med studieteknikk, samt kurs for lærere om hvordan de kan lære bort studieteknikk.
Empty space, drag to resize

Hvorfor jobbe med lær å lære?

Å arbeide systematisk med "lær å lære" bidrar til å gi elevene verktøyene de trenger for å lære effektivt på videregeånde, og senere i høyere utdanning og arbeidslivet. Her er noen fordeler ved å jobbe med studieteknikk.

Selvstendig læring

Å jobbe med studieteknikk hjelper elevene med å forstå egne læringsprosesser og den viktige rollen de selv spiller i læring. Slik bidrar det til å skape aktive elever som tar kontroll over egen læring.

Bedre forståelse og hukommelse

Gode studieteknikker hjekper elevene å forstå komplekse sammenheger og å huske viktig informasjon. 

Bygger selvtillit og mestringstro

Elever som har gode studieteknikker har som regel bedre selvtillit og tro på egne ferdigheter. Det kan føre til økt deltakelse i klassen, større vilje til å ta utfordringer, og en positiv holdning til læring.

Forbereder studier og livslang læring

For mange elever blir overgangen til høyere utdanning stor. Ved å jobbe med studieteknikk står elevene bedre rustet i møte med kravene til selvstendighet som stilles i videre studier.
Write your awesome label here.

Interessert i Superlæring for videreågende skole?

Jobber du ved en videregående skole som ønsker å jobbe aktivt med studieteknikk og "Lær å lære"? Ta kontakt for å få mer informasjon!