Videoer fra kurset "Lær å lære"

"Lær å lære" er et videokurs om hva som skjer i hjernen når vi lærer og hvordan vi kan bruke teknikker til å lære bedre. Kurset består av 12 videoer som tilsammen varer i 77 minutter. Kurset er basert på kognitiv psykologi og nevrovitenskap og laget av Dr. Barbara Oakley og Olav Schewe. Flere av teknikkene som nevnes i videoene inngår i Superlæring sitt univers.
Klikk på hver enkelt video nedenfor for å spille av.
Write your awesome label here.
00 Promovideo
Write your awesome label here.

01 Læring handler om nervelenker

(Teknikker: Selvtesting)
Write your awesome label here.

02 Hvordan øke konsentrasjonen og unngå utsettelser

(Teknikker: Pomodoro, Fjern distraksjoner, Unngå multitasking)
Write your awesome label here.

03 Hvordan komme videre når du ikke forstår

(Teknikker: Ta pauser, Tøff start)
Write your awesome label here.

04 Hvordan bruke arbeidsminnet optimalt

(Teknikker: Bryte ned i mindre deler, Skrive ned, Gjøremålsliste, Finne alternative forklaringer)
Write your awesome label here.

05 Hvordan danne sterkere nervelenker

(Teknikker: Spredning, Assosiasjon/Metafor)
Write your awesome label here.

06 Hvordan lære utenat

(Teknikker: Nøkkelkort/Puggekort, Akronymer, Setning, Levende bilde, Reiserute)
Write your awesome label here.

07 Introduksjon til deklarativ og automatisert læring

Write your awesome label here.

08 Hvordan tenke raskt og danne intuisjon

(Teknikker: Internalisering, Miksing)
Write your awesome label here.

09 Hvordan få bedre selvdisiplin og lykkes med å lære digitalt

(Teknikker: Planlegge, WOOP/Hvis-så, Fjern distraksjoner)
Write your awesome label here.

10 Hvordan motivere deg selv

(Teknikker: Identifisere verdi, Konsekvenstenking, Mental contrasting, Re-framing, Samarbeide, Langsiktig mål, Delmål, Attribusjon)
Write your awesome label here.

11 Hvordan lese effektivt

(Teknikker: Skaffe oversikt/Oversiktslese, Selvtesting/Høre seg selv, Kommentere, Reflektere, Flere kilder)
Write your awesome label here.

12 Hvordan bli metakognitiv

(Teknikker: Metakognisjon før, under og etter læring: Planlegging, Kontrollering/Overvåkning, Justering, Evaluering)
Empty space, drag to resize