Alle studieteknikkvideoer

På denne siden finner du alle videoene i Superlæringuniversiet, inkludert videoene som inngå i minikursene. Klikk på en video for å spille den av.

Innholdsoversikt

1. Introduksjon til studieteknikk
2. Metakognisjon
3. Generelle teknikker

Introduksjon til studieteknikk

Write your awesome label here.

Studieteknikker er verktøy

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Tre eksempler på studieteknikker

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Du trenger mange studieteknikker

(Inkludert i minikurset)

Metakognisjon

Write your awesome label here.

Du trenger metakognisjon

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Hvordan bli mer metakognitiv

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Metakognisjon sparer deg tid

(Inkludert i minikurset)

Generelle teknikker

Write your awesome label here.

Hva som skjer i hjernen når vi lærer

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Teknikk: Testing

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Teknikk: Spredning

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Teknikk: Selvforklaring

(Inkludert i minikurset)

Leseteknikk

Write your awesome label here.

Hvordan lese effektivt

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Hvordan velge lesestrategi

Write your awesome label here.

Hvordan skumlese effektivt

Write your awesome label here.

Hvordan dybdelese med OSLO-metoden

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Hvordan markere tekster

Notatteknikk

Write your awesome label here.

Hvorfor ta notater

Write your awesome label here.

5 prinsipper for bedre notater (VOKSE)

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Hvordan gjøre notater visuelle

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Hvordan korte ned informasjon

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Eksempel på hvordan korte ned informasjon

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Hvordan lage gode stikkord

Write your awesome label here.

Hvorfor lage tankekart

Write your awesome label here.

Hvordan lage tankekart

Write your awesome label here.

Hvordan bruke notatene

Motivasjon

Write your awesome label here.

Hvordan bli mer motivert

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Motivasjonsbygger 1 Verdi

(Valgfri video i minikurset)
Write your awesome label here.

Motivasjonsbygger 2 Mestring

(Valgfri video i minikurset)
Write your awesome label here.

Motivasjonsbygger 3 Valgfrihet

(Valgfri video i minikurset)
Write your awesome label here.

Motivasjonsbygger 4 Mål

(Valgfri video i minikurset)
Write your awesome label here.

Motivasjonsbygger 5 Relasjoner

(Valgfri video i minikurset)
Write your awesome label here.

Belønning og motivasjon

(Valgfri video i minikurset)

Hukommelse

Write your awesome label here.

Hvorfor lære noe utenat

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Hvordan lære utenat

Write your awesome label here.

Verbale hukommelsesteknikker

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Reiserute-teknikken

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Historie-teknikken

Tidsmestring

Write your awesome label here.

Tidsmestring teller

Write your awesome label here.

Hvordan lage en balansert ukeplan

Write your awesome label here.

Baklengs planlegging

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Om multitasking

Write your awesome label here.

Gjøremålsliste

Write your awesome label here.

Hvorfor planlegge

Write your awesome label here.

Få oversikt over egen tidsbruk (Tidsbrukoversikt)

(Inkludert i minikurset)

Fokus

Write your awesome label here.

5 minutter-teknikken

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Pomodoro-teknikken

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Fjern distraksjoner

(Inkludert i minikurset)

Teststrategier

Write your awesome label here.

TASK-metoden

Write your awesome label here.

Multiple choice-prøver

Write your awesome label here.

Få kontroll på tiden

(Inkludert i minikurset)
Write your awesome label here.

Få til mer på prøver med hjernens supernettverk

(Inkludert i minikurset)