Gruppeoppgave 1

1. Hvilke utfordringer har lærere i arbeidet med å inkludere «lær å lære» som en del av undervisningen og hvordan kan lærerne bedre støttes?

2. Hvordan kan undervisningsmetoder og læringsressurser tilpasses bedre for å hjelpe elevene med å «lære å lære»?
3. På hvilke måter kan elevene involveres i planlegging og organisering av en satsing eller kultur for «lær å lære»?
4. Hvordan kan skoler modellere en kultur for nysgjerrighet, livslang læring og bruk av læringsstrategier?
5. Hvordan kan skolen støtte elever som sliter med å lære å lære, inkludert de med læringsvansker eller andre utfordringer?
6. Hva kan være en god praksis for å vurdere elevenes progresjon i å lære å lære? Hvordan kan den vurderingen integreres i den øvrige vurderingen av og for læring?
7. Hvilken rolle spiller teknologi i å støtte elevers evne til å lære å lære, og hvordan sikrer vi at teknologibruk er meningsfull og produktiv?
8. Hvordan kan vi fremme et samarbeid mellom hjem og skole for å støtte elevenes utvikling av læringsstrategier?