Ressurser for ansatte

Aktiviteter og oppgaver som kan gjøres sammen med studenten

Handouts - ark med råd og tips som kan gis til studenten